CONNECTED LIGHTING

人感センサーの登録・設定方法

人感センサーの登録・設定について
動画でわかりやすくご説明いたします。

OA 253 392OA 253 392

Bluetooth人感センサー
OA 253 392の登録方法

 • OA 253 392

  OA 253 392

Bluetooth人感センサー
OA 253 392と
リモコンのID共有方法

 • OA 253 392とRC 911/912

  OA 253 392とRC 911/912

 • OA 253 392とRC 917/918

  OA 253 392とRC 917/918

 • OA253 392とRC 919

  OA253 392とRC 919

 • OA253 392とRC 921

  OA253 392とRC 921